Обележен Међународни дан резервата биосфере

 

Jавно предузеће „Србијашуме“ Београд, водеће предузеће у управљању заштићеним подручјима у Србији, обележило је 3. новембра први Међународни дан резервата биосфере.

 

Тим поводом у амфитеатру Шумарског факултета одржан је скуп на којем је присуствовало више од 150 учесника. Окупљенима су се обратили декан Шумарског факултета – професор др Бранко Стајић, в.д. директора ЈП „Србијашуме“ – Игор Брауновић, помоћник министра заштите животне средине и председник Националног комитета за Унесков програм „Човек и биосфера“ – Јасмина Јовић, председник Националне Комисије за сарадњу са UNESCO – професор др Горан Милашиновић и в.д. директора Завода за заштиту природе Србије – Марина Шибалић.

 

Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине, Јеша Ерчић представио је допринос ЈП „Србијашуме“ Резервату биосфере „Голија-Студеница“, који је члан мреже резервата од 2001. године. Периодични извештај о Резервату биосфере „Голија-Студеница“ за период 2012-2021. године, представиле су Гордана Јанчић (ЈП „Србијашуме“) и Биљана Крстески (Завод за заштиту природе Србије). Монографију која је урађена поводом 20. година заштите Парка природе и 20 година од проглашења ПП „Голија“ за Резерват биосфере представили су уредници Дејан Загорац (ЕКО ЦЕНТАР) и Драгољуб Шеклер (управник РЈ „Парк природе Голија“). О истраживањима културног наслеђа на подручју РБ „Голија-Студеница“ говорила је директорка Завода за заштиту споменика културе мр Катарина Грујовић Брковић, која је представила и урађену карту – Немањино наслеђе у долини реке Студенице. Руководилац одељења за заштиту шума и заштићена природна добра Дејан Милетић представио је сарадњу ЈП „Србијашуме“ са Регионалном канцеларијом UNESCO у Венецији.

 

Обележавање Међународног дана резервата биосфере установљено је у јуну ове године на 41. Генералној конференцији UNESCO у оквиру MAB програма (MAB Programme = Man and Biosphere Programme – „Човек и биосфера“). Сврха Међународног дана резервата биосфере је да се на годишњем нивоу упути позив за јачање свести о одрживом развоју савременог света и доприносу Светске мреже резервата биосфере тој одрживости. Светску мрежу резервата биосфере у овом тренутку чини 738 резервата биосфере у 134 земљe света.

 

Ове године, на 41. заседању, Саветодавни комитет за резервате биосфере дао је позитивно мишљење о Периодичном извештају Резервата биосфере „Голија-Студеница“ за период 2012-2021, што значи да наш Резерват биосфере „Голија-Студеница“ испуњава критеријуме МАБ програма и наставља да буде члан престижне Светске мреже резервата биосфере.