Linkovi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume

Ministarstvo zaštite životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine

Šumarski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Institut za šumarstvo Beograd

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Novi Sad

Komora inženjera šumarstva Srbije

Lovačka komora Srbije

Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Park prirode „Golija“

JP „Vojvodinašume“

JPŠ „Šume Republike Srpske“

Šumarska škola Kraljevo