Datum licitacije: 28/01/2021
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju