Datum licitacije: 21/02/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta