Datum licitacije: 26/02/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta