Datum licitacije: 04/02/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta