Datum licitacije: 16/04/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju