Datum licitacije: 30/07/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta