Datum licitacije: 16/07/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta