Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Расина“ Крушевац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Срндаљска река“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јабланичка река“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Батотске планине“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Жуњачке планине“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Трстеничке шуме“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Љубостињске шуме“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јеленско осоје“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Копаоник“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Жељин“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Жупске шуме“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Буковик I“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Послонске планине“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Буковик II“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Блажевске шуме“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ивљак“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бруске шуме“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ломничка река“ (2016-2025)