Štete od abiotičkih faktora

Štete od abiotičkih faktora najčešće se javljaju u vidu preloma i izvala koje nastaju usled dejstva snega, vetra i leda. Ove pojave izazivaju velike štete u šumama sa značajnijim poremećajem tekućih planova proizvodnje.

Pored toga, štete na šumskim ekosistemima mogu nastati i od drugih abiotičkih faktora, kao što su grad i poplave. Ove štete se najčešće javljaju u rasadnicima i mlađim šumskim kulturama uglavnom na manjim površinama.

Kada su u pitanju štete od abiotičkih faktora posebno je važno istaći da se Preduzeće krajem novembra i početkom decembra 2014. godine suočilo sa velikim štetama koje prouzrokovao ledini talas koji je zahvatio područje cele Istočne Srbije prouzrokujući pojavu ledoloma, ledoizvala i snegoloma. Ledena kiša i prehlađena magla u dodiru sa drvećem je stvarala ogromne količine leda na granima i stablima. Pod teretom ogromne količine leda lomile su se grane, krune, debla ili je došlo do izvaljivanja celih stabala. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine je 18. marta 2015. godine, na osnovu člana 45. Zakona o šumama, doneo Naredbu o merama zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomima i ledoizvalama broj 110-00-27/2015-09, te je u skladu sa tom Naredbom, radi zaštite i sanacije oštećenih šuma sačinjen Akcioni plan sanacije. Ovim dokumentom dat je pravni osnov za sprovođenje mera, koje nisu predviđene važećim osnovama gazdovanja šumama.

Akcioni plan sanacije za šume oštećene od ledoloma i ledoizvala sa izmenama i dopunama možete pogledati u prilogu: