Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu svih koji rade u Preduzeću kao i izvođača radova, koji obavljaju poslove na proizvodnji drvnih sortimenata (seča, izrada, I i II faza transporta), na izgradnji šumskih saobraćajnica i na gajenju i zaštiti šuma je od suštinske vrednosti u poslovanju Preduzeća. Delatnost šumarstva zahteva stalnu posvećenost i podršku stvaranju bezbednih uslova rada kako od poslovodstva Preduzeća, tako i od strane firmi izvođača radova. Potrebno je naglasiti da su izvođači rado­va veoma bitan segment u poslovanju Javnog preduzeća „Srbijašume“, te je od izuzetne važnosti da njihova bezbednost uvek bude na prvom mestu.

Cilj svih mera koje sprovodi Preduzeće iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu jeste obez­beđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje – da se ljudi nakon završenog posla vrate svojim kućama bez povrede.

Prepoznajući značaj bezbednosti i zaštite na radu, JP „Srbijašume“ obavezalo je direktore šumskih gazdinstava da sve zaposlene i izvođače radova na poslovima korišćenja šuma, obaveste o značaju bezbednosti i zaštite na radu.

Obaveštenje koje je dostavljeno svim šumskim gazdinstvima možete preuzeti ovde.