Generalna direkcija Beograd

Organizacija Generalne direkcije

U sastavu Generalne direkcije nalazi se Kabinet direktora, 7 Sektora, Jedinica za internu reviziju, Služba unutrašnje kontrole i Služba za kontrolu javnih nabavki.

Kabinet direktora

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011 711 50 26

Faks: 011 711 50 29

e-mail: kabinet@srbijasume.rs

Vršilac dužnosti direktora Preduzeća: Igor Braunović, master menadžer

Šef kabineta direktora: Natalija Purić, dipl. menadžer

e-mail: natalija.puric@srbijasume.rs

 

Sektori:

Sektor za lovstvo, ribarstvo i turizam

Telefon: 011 711 50 37

Faks: 011 711 25 33

e-mail: lovstvo@srbijasume.rs

Izvršni direktor: dr Milutin Đorđević, sci. med.

 

Sektor za komercijalne poslove

Telefon: 011 711 50 34

Faks: 011 711 21 73

e-mail: komercijala@srbijasume.rs

Izvršni direktor: Jovan Čorbić, dipl. inž. šum.

 

Sektor za korišćenje šuma i ostale resurse

Telefon: 011 711 50 38

Faks: 011 711 11 53

e-mail: koriscenje@srbijasume.rs

Izvršni direktor: Ješa Erčić, dipl. inž. šum.

 

Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine

Telefon: 011 711 34 10

Faks: 011 711 27 70

e-mail: sumarstvo@srbijasume.rs

Izvršni direktor: dr Predrag Aleksić, dipl. inž. šum.

 

Sektor za razvoj i strateško planiranje

Telefon: 011 711 50 37

Faks: 011 711 25 33

e-mail: razvoj@srbijasume.rs

Izvršni direktor: Žaklina Lučić, dipl. ekon.

 

Sektor za finansije i računovodstvo

Telefon: 011 711 50 36

Faks: 011 711 22 69

e-mail: finansije@srbijasume.rs

Izvršni direktor: Dejan Mirković, master ekon.

 

Pravni sektor

Telefon: 011 711 22 78

Faks: 011 711 25 33

e-mail: pravniposlovi@srbijasume.rs

Izvršni direktor: Đurica Mihaljčić, dipl. pravnik