Споменик природе "Промуклица"

Крашки извор потајнице, има проток 250 литара у минути, извор има два отвора: већи отвор пречника 30 цм, овалног облика и мањи отвор дијагоналног пресека 20цм прилично правогаоуног облика.Налази се у селу Островица, на кречњачком масиву планине Хум. Споменик природе ставља се под заштиту како би се очувала разноликост хидролошких и морфолошких облика сконцентрисаних на релативно малом простору, уз изузетну појаву извора са специфичним начином појављивања, што чини овај комплекс јединственим у југозападној, али и Србији у целини.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Рашка
Споменик природе
19.09.2014.
прва
Тутин
7,21
7,21
0
0