Специјални резерват природе "Клисура реке Милешевке"

Специјални резерват природе "Клисура реке Милешевке" стављен је под заштиту ради очувања природних појава и феномена у рељефу, геологији и хидрологији условљених веома израженом орограгијом терена и географским положајем. На подручју Специјалног резервата природе "Клисура реке Милешевке" налази се природно ретке врсте заједнице оморике и црњуше (Erico-Piceetum omorikae mixtum), аутохтоне шуме питомог кестена и бора (Castano-Carpinetum betul mixtum) ендемит Панчићева оморика, чија је ово најјужнија тачка ареола распрострањења. Фауна сисара заступљена је са 24 врсте, 11 припада реду звери, 7 реду глодара, 3 бубоједа, папкара 3 врсте, слепих мишева 1 врста. Евидентирано је 73 врсте птица, 38 представља природну ретскост Србије. Гнездарице су заступљене са 34 врсте. Десет је од међународног значаја, врсте које треба издвојити белоглави суп, сури орао, прдавац, ушата шева.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Пријепоље
Специјални резерват природе
01.10.2014.
прва
Пријепоље
1.244,14
132,58
1.103,34
7,81