Споменик природе "Клокочевац"

Споменик природе "Клокочевац" налази се у западној Србији у сливу реке Градца, на северној страни њеног развођа са Скрапежом. Споменик природе "Клокочевац" стављен је под заштиту ради очувања мешовите шуме букве, јеле са мечјом леском и племенитим лишћарима прашумског карактера (Corilo colurnae – Abieti – Fagetum Gaj.) на локалитету Ком, на планини Повлан, као природни арборетум са 16 различитих врста дрвећа на малом простору.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ужице
Споменик природе
13.01.2000.
друга
Косјерић
0,64
0,64
0
0