Округли сто: Управљање Парком природе "Златибор"

На Златибору је у петак 26.10.2018. у организацији Јавног предузећа "Србијашуме" одржан Округли сто на тему "Управљање Парком природе Златибор". Јавно предузеће "Србијашуме" је као управљач овог заштићеног подручја на овај начин обележило годину дана од проглашења Златибора Парком природе.

Циљ овог Округлог стола био је да се на истом месту окупе сви важни субјекти и институције, и да у пријатељској атмосфери аргументовано продискутују и заједно пронађу решења за унапређење Парка природе Златибор, кроз разговор о заштити, очувању, развоју и изазовима у управљању Парком природе "Златибор".

У Округлом столу су учествовали: Министарство заштите животне средине, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Управа за шуме, Завода за заштиту природе Србије, Шумарски и Биолошки факултет, Институт за шумарство, Представници локалних самоуправа Чајетине, Ужица, Нове Вароши и Прибоја, Јавно предузеће "Скијалишта Србије" и "Голд Гондола Златибор", Управљачи околних заштићених подручја – Увац, Тара, Шарган, невладине организације, ловачка удружења и ЈП "Србијашуме".

Презентоване су обавезе управљача, услови заштите природе за израду просторно планске докуменатције и извођење радова у Парку природе "Златибор".

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре представило је досадашње активности на изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Златибор". Из истог министарства представљен је и пут до добијања грађевинских дозвола, односно услова за градњу на Златибору.

Јавно предузеће "Скијалишта Србије" и "Голд Гондола Златибор" представили су планове у области изградње скијалишта на Торнику и панорамске гондоле од Златибора до Торника.

Било је речи о газдовању шумама које заузимају површину преко 76% Парка природе "Златибор", ловиштима и рибарским подручјем, као и стању по питању изградње минихидроелектрана.

Преузмите презентације:

Преузмите видео записе: