Семинар o гајењу шума – Златар, мај 2019. године

Јавно предузеће "Србијашуме" у сарадњи са Шумарским Факултетом Универзитета у Београду, организовало је на Златару семинар о гајења шума који је трајао од 21. до 22. маја 2019. године. Семинар је имао пет тематских целина:

- гајење шума,

- дознака стабала,

- обилазак СРП "Увац",

- обука услужника за извођење радова на гајењу шума,

- нове информације и знања о техничко–технолошким карактеристикама и могућностима коришћења механизованих уређаја у подизању шума.

На семинару је извршена и демонстрација машинске припреме терена и земљишта за пошумљавање у планинским условима, уз демонстарцију могућности машинског иверања пањева, млевења камена итд., у шумама у којима се врши санација случајног приноса.

Овај део семинара реализован је захваљујући колегама из Италије, који су омогућили транспорт машинског строја и његов рад на терену са професионалним руковаоцем, и активно су учествовали у излагањима, дискусији и одговарању на постављена питања од стране учесника семинара.

На семинару је присуствовало 74 учесника, а предавачи су били: др Предраг Алексић, др Братислав Кисин, др Владимир Васић, Чедомир Марковић, Драган Борозан, Бобан Тасић, Александра Петровић, Соња Зорић, Милка Караклић и др Звонимир Баковић из ЈП "Србијашуме". Од извођача, излагање су имали Андреас Ламбахер, Рајко Николић и Славко Гавриловић.