Шумарски вишебој у функцији едукације деце и омладине

Од првог дана пролећа, 21.3.2016. године, ЈП "Србијашуме", ШГ "Београд" је организовало различите едукативне и рекреативне активности у природи за ученике основних и средњих школа, студенте, децу са посебним потребама, али и за локално становништво.

Већ десету годину заредом ЈП "Србијашуме", у оквиру пројекта "Едукација локалног становништва и корисника заштићених природних подручја", указује на значај шума за здравље и психофизички развој омладине. Посебна пажња се посвећује представљању лепота и драгоцености заштићеног подручја у оквиру којег се манифестација одржава, што је лепа прилика да млади чују занимљивости о Авали, Космају или Бојчинској шуми.

Овај пројекат представља спој шумарства, спорта, рекреације и народног стваралаштва. Централни догађај је народно-рекреативна дисциплина шумарски вишебој, која представља специфични полигон, у коме је циљ да за што краће време такмичари савладају препреке и дођу до циља. Постављене препреке су везане за шуму, природу и застареле занате и подразумевају да учесници хајдучки прескоче трупчиће, ручно окруне кукуруз, пређу преко греде, прескоче пањеве, пређу преко брега, набаце карике на дрвени штап, закуцају ексере чекићем у пањ и претрче у џаковима задато растојање. Кроз упознавање са народном традицијом ђаци уживају у међусобном надметању, негујући добре супарничке односе и ширећи спортски дух.

Све догађаје, поред представника ЈП "Србијашуме", посете ђаци и наставни кадар околних школа, локално становништво и бројни штампани и електронски медији. ЈП "Србијашуме" ће наставити да организује овакве и сличне манифестације, јер жели да укаже на значај неговања и очувања два највећа добра - физичког здравља и животне средине.