Уништавање заплењених мрежа на РП "Млава"

Рибарско подручје "Млава" се простире територијом 11 општина, географски смештених у Браничевски округ. Са реком Дунавом, која протиче кроз ово рибарско подручје у дужини од 35 км, Млавом, Пеком и Ресавом у пуним дужинама и лепоти од изворишта до ушћа, Сребрним језером, мноштвом природних лепота (крашких врела, салмонидних делова река, водопада итд.) и мањих природних и вештачких риболовних вода, ово подручје очарава риболовце и остале љубитеље природе деценијама.

Богатство и разноврсност рибљег фонда у водама РП "Млава", са 63 врсте риба из 16 фамилија, поред рекреативних риболоваца и привредних рибара, привлачи и несавесне грађане - рибокрадице. То се, поред загађења и климатских промена, одражава на квалитативни и квантитативни састав рибљих заједница, па је чување риболовних вода важан фактор у унапређењу виталности водених екосистема и атрактивности овог краја.

Јавном предузећу "Србијашуме" је почетком 2016. године, од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, уступљено на привремено коришћење у трајању од годину дана РП "Млава", а након спроведеног Конкурса за уступање на коришћење рибарских подручја крајем прошле године, сарадња је продужена на десетогодишњи период (2017-2026.год.).

Као корисник РП "Млава", ЈП "Србијашуме" је организовало рибочуварску службу која броји 12 рибочувара, распоређених и ангажованих тако да су сви делови риболовних вода оптимално покривени. У свом редовном, ванредном и акцијском ангажману, рибочуварска служба је током прошле и у првих осам месеци ове године, запленила већи број риболовних алата који су били бесправно постављени углавном на Дунаву (од 1075.км тока код Рама - ушће Нере у Дунав до 1045.км код Голупца - граница са НП "Ђердап"), Сребрном језеру и бари Шугавици (део Костолачког дунавца кључан за мрест ципринидних врста). Такође, бесправни алати су у нешто мањој мери налажени и у терминалном делу Млаве (тзв. "Топла Млава" - низводни део од моста у Дрмну до ушћа у Дунав, који је због испуштања топле воде из термоелектране, богат рибом), Печанском дунавцу и осталим водама где привредни риболов није дозвољен.

Подсећања ради, привредни риболов ја на територији Републике Србије дозвољен на рекама Дунаву, Сави и Тиси, па је присуство мрежа и осталих алата на другим водама, као и одговарајућим плочицама необележених алата на ове три реке, потребно пријавити надлежној рибочуварској служби, апелују на савесне грађане из ЈП "Србијашуме".

Уништавање риболовних алата одузетих током 2016. и 2017. године на РП "Млава" се одржало у Машинском парку у Костолцу, Партизанска бб, у среду 20.09.2017. године у 10 часова. Мреже које су уништене су извађене из 2 сектора и то:

Током 2016. год. на РП: 163 ком мрежа (7985м), 3 бубња (алат са круговима и мрежом између, који се поставља близу обале).

I-VIII месеца у 2017. год. на РП: 161 ком мрежа (8550м), 7 бубњева, 1 сенкер (алат сличан бубњу али са полукруговима јер се поставља на дно реке за лов сома најчешће) и 5 струкова (алат са нанизаним удицама) - укупне дужине 350м.

УКУПНО за уништавање: 324 ком (16535м), 10 бубњева, 1 сенкер и 5 струкова.

Након функционалног уништавања, остаци мрежа су превежени на депонију ЈКП из Пожаревца ради даљег поступања (нешкодљивог уклањања затрпавањем на депонији).