JП "Србијашуме" и Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовали акцију садње у Сурчину

ЈП "Србијашуме" и Министарство просвете, науке и технолошког развоја су 28.11. 2017. године организовали акцију пошумљавања под слоганом "Будућност гради - учи и сади" на територији ГО Сурчин.

Последњу акцију садње за ученике основних школа у овој календарској години спровели су ученици ОШ "Вук Караџић" из Сурчина на Зидинама у Црном лугу, на подручју ШГ "Београд".

Након кратких смерница о садњи ученици су пошумили око 20 ари голети младим садницама црвеног храста. Након садње организовано је предавање у природи о значају очувања животне средине и важности пошумљавања.

Поред представника ЈП "Србијашуме" и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, догађају су присуствовали директори и наставници основних школа.

Акција пошумљавања којом се реализује Споразум о сарадњи између JП "Србијашуме" и Министарства просвете, науке и технолошког развоја започета је крајем октобра текуће године с циљем да се ученици едукују о важности шума као ресурса. Током новембра месеца у пошумљавању је учествовало девет основних школа из Лесковца, Ћуприје, Новог Београда, Прокупља и Сурчина, а засађено је око 2000 садница. Акције пошумљавања за ученике основних школа биће настављене на пролеће на територији читаве Србије.