Шумарски инжењери на студијском путовању у Аустрији

У периоду од 11. до 14.7.2017. године организовано је студијско путовање у Аустрију у оквиру пројекта "Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији", који Јавно предузеће "Србијашуме" реализује са Институтом за гајење шума из Беча.

Учесници путовања су били шумарски инжењери из ЈП "Србијашуме" (укупно 113 из свих шумских газдинстава), ЈП "Шуме Гоч" и Управе за шуме.

По програму студијског путовања, одржана су предавања на Шумарском факултету у Бечу, као и посета предузећу Аустријске државне шуме (Österreichische Bundesforste). Шумарски инжењери су имали прилике да се упознају са начином рада у државним шумама Аустрије, сличностима и разликама у газдовању високим буковим и храстовим шумама, узгојним техникама у изданачким, средњим и високим шумама.

Амбасада Републике Србије у Бечу организовала је пријем за учеснике студијског путовања, на коме их је поздравио амбасадор Перо Јанковић.