СТО НАЈ ... привредних друштава у Републици Србији за 2016. годину

Агенција за привредне регистре је дана 19. октобра 2017. године објавила Извештај "СТО НАЈ ... привредних друштава у Републици Србији за 2016. годину" где се ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД налази на осмом месту листе према пословној имовини, као и према вредности капитала.

У Извештају је истакнуто "да након ЈП "ЕПС" Београд и ЈП "Путеви Србије", са највреднијом пословном имовином, у износу од 133.704 милиона динара, располаже ЈП ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" СА ПО БЕОГРАД. Пословна имовина овог предузећа је двоструко већа у односу на претходну годину, те оно бележи највеће годишње увећање те имовине у оквиру јавних предузећа, као и међу свим привредним друштвима рангираним у првој половини листе. Истовремено и капитал тог јавног предузећа је више него дуплиран у поређењу са претходном годином и износи 128.903 милиона динара, док је нето добитак већи за 29.6% и исказан је у износу од 498 милиона динара.

СТО НАЈ ... привредних друштава у Републици Србији у 2016. години приказано је на основу вредности основних финансијских података које су привредна друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2016. годину.

Ради утврђивања поменутих друштава извршена је анализа и рангирање података за 97.430 привредних друштава.

Листе СТО НАЈ ... привредних друштава у Републици Србији за 2016. годину утврђене су према успешности пословања, финансијским капацитетима и висини исказаних губитака и на њима се налази укупно 320 привредних субјеката.

Поред наведеног извештаја, Агенција за привредне регистре је објавила "Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2016. години".

ЈП "Србијашуме" припада Сектору А – Пољопривреда, шумарство и рибарство, који је 2016. године забележио највећи раст иако је приметан осетан пад броја запослених. Добитак Сектора А - Пољопривреда, шумарство и рибарство износи 19.741 милион динара и више је него двоструко увећан у односу на прошлогодишњи, па је овај Сектор у 2016. години забележио највеће повећање позитивног резултата међу секторима.