Семинар из области коришћења шума, безбедности и здравља на раду и управљањa отпадом

У склопу редовног програма едукације запослених, који раде на пословима коришћења шума у шумским газдинствима, а на иницијативу извршног директора Сектора за коришћење шума Александра Воркапића, мастер инж. шумарства, у периоду од 17.1.2017. године дo 24.03.2017., одржани су семинари са следећим темама: технике рада моторном тестером на сечи и изради дрвних сортимената; кројење – размеравање дебла; безбедност и здравље на раду и управљање ризицима; заштитна опрема и безбедност радника на терену и отпад и управљање отпадом у ЈП "Србијашуме".

Семинару су присуствовали директори шумских газдинстава, шефови шумских управа, руководиоци службе коришћења шума, референти и пословође коришћења шума, лица која обављају послове безбедности и здравља на раду у шумским газдинствима, као и други запослени који раде на пословима коришћења шума и лица задужена за заштиту животне средине у шумским газдинствима.

Семинар за сва шумска газдинства одржан је на осам локација: ШГ "Јужни Кучај" Деспотовац, ШГ "Ужице" Ужице, ШГ "Столови" Краљево, ШГ "Борања" Лозница, ШГ "Београд" Београд, ШГ "Расина" Крушевац, ШГ "Шума" Лесковац и ШГ "Тимочке шуме" Бољевац. На наведеним локацијама присуствовали су представници и осталих шумских газдинстава.

Своја излагања су презентовали запослени из Генералне дирекције предузећа: Зоран Даворија - руководилац Одељења за коришћење шума, Милан Опсеница - руководилац Одељења за механизацију, Раде Петровић - руководилац Одељења за безбедност и здравље на раду и заштиту објеката од пожара, као и референти за заштиту животне средине из Сектора за шумарство и заштиту животне средине - Биљана Делибашић и Тијана Лаловић.

Свим семинарима присуствовао је и активно учествовао извршни директор Сектора за коришћење шума Александар Воркапић, мастер инж. шум., у погледу помоћи и објашњавања нејасноћа, која су имали учесници семинара. Велики допринос и значај организованим семинарима су дали и извршни директор Сектора за комерцијалне и маркетинг послове Тихомир Мурић, спец. инж. шум. и извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине Гордана Јанчић, дипл. инж. шум.

Након одржаних презентација, присутни су полагали тест из наведених области, на којима су показали задовољавајуће резултате. Семинарима је присуствовало укупно 420 запослених из 17 газдинстава.