Рибарско подручје "Млава"


Руководилац Одељења за рибарство
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ "Северни Кучај" Кучево
Стручно лице на РП "Млава"
Петар Нећак, 064/815-50-03
Жељко Стоисављевић, 064/815-51-07
Алан Кољукај, 064/856-32-95

Рибочуварска служба на рибарском подручју "Млава"


Живорад Ђорђевић
Васкрсија Ракита
Мирољуб Илић
Дејан Бадркић
Горан Миленковић
Михаило Секулић
Зоран Миленковић
Драган Тодоровић
Милан Шумоња
Вићентије Булутић
Драган Трујић
Јанаћко Томић
064/856-3277
064/856-3257
064/856-3248
064/856-3230
064/856-3967
064/856-3244
064/856-5340
064/856-3246
064/856-3260
064/856-3273
064/856-3247
064/856-3254

Рибарско подручје "Млава" установљено је на риболовним водама водотока река:

РЕКА ДУНАВ ОД УШЋА НЕРЕ У ДУНАВ НА 1075. км ДО ГРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ЂЕРДАП" НА 1040. км ТОКА

РЕКЕ: ПЕК, МЛАВА И РЕСАВА

ОСТАЛЕ ПРИТОКЕ НАВЕДЕНЕ РЕКЕ И ДРУГЕ ПРИРОДНЕ ИЛИ ВЕШТАЧКЕ РИБОЛОВНЕ ВОДЕ КОЈЕ СУ У ГРАНИЦАМА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА*, ОСИМ РИБОЛОВНИХ ВОДА У ОКВИРУ ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

* ЈЕЗЕРА: СРЕБРНО, КРУПАЈСКО, СМОЉИНАЧКО, ВЕЛИКИ ЗАТОН И ЗАОВА.

Преузмите водич за рекреативни риболов. Кликните овде.

Информатор за рекреативни риболов. Кликните овде.

Примена новог Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов, кликните овде.