Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 67.622
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 52.351
3 Укупна дрвна запремина (м3) 6.205.742
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 118,5
5 Укупан запремински прираст (м3) 189.251
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 3,6
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 720.220
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 47.383

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Рашка 12.807 1.510.199 117,9 46.761 3,7 207.869
Нови Пазар 12.519 1.250.241 99,9 39.989 3,2 134.778
Тутин 27.026 3.445.302 127,5 102.501 3,8 377.573

Радна јединица


Парк природе "Голија" и Резерват биосфере "Голија-Студеница"

Милуна Ивановића 9, Рашка

Teлефон: 036 736 767