Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 67.449
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 51.543
3 Укупна дрвна запремина (м3) 6.051.022
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 117,4
5 Укупан запремински прираст (м3) 181.508
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 3,5
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 686.962
7 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 47.383

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Рашка 12.756 1.514.657 118,7 46.805 3,7 187.493
Нови Пазар 11.867 1.122.090 94,6 33.635 2,8 125.927
Тутин 26.920 3.414.275 126,8 101.068 3,8 373.543

Радна јединица


Парк природе "Голија" и Резерват биосфере "Голија-Студеница"

Милуна Ивановића 9, Рашка

Teлефон: 036 736 767