Презентација будућег управљања Парком природе "Радан"

Јавно предузеће "Србијашуме" је дана 30.10.2017. године у сали општине Куршумлија и дана 31.10.2017. године у сали општине Лебане, организовало презентацију будућег управљања Парком природе "Радан". Уредбом Владе Републике Србије, објављеном у "Службеном гласнику РС" број 91 од 10. октобра 2017. године, проглашен је Парк природе "Радан" и поверен на управљање ЈП "Србијашуме".

Циљ презентације је био да се јавност и заинтересоване стране упознају са донетом Уредбом, односно вредностима заштићеног подручја, режимима заштите, као и обавезама и надлежностима управљача заштићеног подручја.

Презентацијама су присуствовали представници општина Куршумлија, Медвеђа и Бојник, ловачких удружења из Куршумлије, Прокупља и Медвеђе, Туристичког кластера раданског подручја "Раданкластер", а.д. "Планика" и заинтересовано локално становништво.