JП "Србијашуме" просечно годишње произведе нето дрвних сортимената oкo 1,1 милиона м3, од чега техничког дрвета 430.000 м3, а просторног дрвета 646.000 м3.|| Детаљније

Техничко дрво

Производни асортиман (дрвне сортименте) ЈП "Србијашуме" чини обло дрво, трупци (разврстани по класама и одговарајућим пречницима, као и намени) различитих врста лишћара (буква, храст, топола, домаћа топола, врба) и четинара (јеле-смрче, белог и црног бора), рудничко дрво, танка обловина, стубови за водове, обла грађа за кровне конструкције и др.Просторно дрво

Просторно дрво чине техничка облица и цепаница (буква, храст, остали тврди и меки лишћари и четинари), целулозно дрво и дрво за дрвне плоче (тврди и меки лишћари и четинари), огревно дрво тврдих и меких лишћара и четинара одговарајућих класа.Споредни шумски производи

Српска стратегија интегралног газдовања шумама и шумским подручјем, заснована је на одрживом развоју. ЈП "Србијашуме" улаже максималан труд да реализује властиту визију: живети са природом и за природу, а континуиране шумарске активности су у интересу свих грађана.

Градови се, временом, непрекидно шире, а градске заједнице имају лошу животну средину. Да би и становници градова јели здраву храну и користили лековито биље које има посебно корисна дејства на човечији организам, шумари штите биље које дивље расте по шумама и ливадама наше истакнуте природе. Постоје извесне врсте биља које су због лековитог дејства веома цењене у народу и које су као такве постале неопходне свакој кући.

Шуме Србије обилују и бројним врстама гљива. ЈП "Србијашуме" скупља и пакује лековито и друго биље које дивље расте, а дораду врши поступцима који задржавају сва природна својства.

Лековито биље је данас, такође, главна сировина из које се специјалним технолошким поступцима и процесима добијају фармацеутски производи без којих је лечење немогуће замислити. И наша народна медицина заснивала се и заснива се на лековитом биљу.