Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 64.746
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 54.467
3 Укупна дрвна запремина (м3) 8.024.135
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 147,3
5 Укупан запремински прираст (м3) 196.536
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 3,6
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 914.481
7 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 43.390

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Пријепоље 22.487 2.869.758 127,6 75.591 3,4 344.822
Нова Варош 12.279 2.401.579 195,6 53.858 4,4 252.455
Прибој 19.701 2.752.798 139,7 67.087 3,4 317.204

Расадник


Расадник "Камена гора" послује у саставу ШУ "Пријепоље". Налази се на надморској висини од 1.200 м, на нагнутом терену (0-50) северне експозиције, уз јавну саобраћајницу. Укупна површина расадника износи 1,41 ха (1,10 ха продуктивна површина). Бави се производњом шумских четинарских садница.

Телефон: 033 713 650