Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 63.981
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 53.776
3 Укупна дрвна запремина (м3) 8.091.348
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 150,5
5 Укупан запремински прираст (м3) 190.634
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 3,5
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 968.936
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 43.859

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Пријепоље 22.538 3.006.023 133,4 79.337 3,5 376.910
Нова Варош 11.474 2.126.126 185,3 44.020 3,8 230.915
Прибој 19.764 2.959.199 149,7 67.278 3,4 361.110

Расадник


Расадник "Камена гора" послује у саставу ШУ "Пријепоље". Налази се на надморској висини од 1.200 м, на нагнутом терену (0-50) северне експозиције, уз јавну саобраћајницу. Укупна површина расадника износи 1,41 ха (1,10 ха продуктивна површина). Бави се производњом шумских четинарских садница.

Телефон: 033 713 650