Водоземци и гмизавци са Старе планине у ОШ "Светозар Милетић"

ЈП "Србијашуме" је у оквиру пројекта "Шума у школи" посетило ОШ "Светозар Милетић" у Земуну, 16. 11. 2016. године. Представници предузећа одржали су предавање ученицима виших разреда прилагођено узрасту и школском програму.

Предавачи су представили ђацима различите животне заједнице, шумски екосистем као најсложенији и карактеристичан биљни и животињски свет за сваки од њих. Посебна пажња посвећена је правилном понашању у шуми и опасностима које могу да је угрозе.

Након предавања, ђаци су имали прилику да виде препариране гмизавце и водоземце са Старе планине и да науче карактеристике ових животињских врста. Ученици су уживали гледајући различите врсте змија, жаба и корњача и учећи о њиховом отрову, крастама и јајима из којих легу младунце.

Након успешно одржаног часа, ЈП "Србијашуме" је поклонило сваком учеснику радионице по једну садницу смрче да је засади и тако допринесе озелењавању и очувању планете.