Ловишта ЈП "Србијашуме"

У ловиштима којима газдује ЈП "Србијашуме" гаји се крупна дивљач: јелен европски, дивља свиња, срна, јелен лопатар, муфлон, дивокоза, а од ситне дивљачи: фазан, зец, дивља патка, пољска јаребица, препелица и др. Бројно стање крупне дивљачи износи 10.500 грла, односно 2 грла на 100 хектара. Поједине врсте крупне дивљачи су аутохтоне: срнећа дивљач, јелен европски, дивља свиња, док су неке нестале са одређених простора, али су поново унете (реинтродуковане).

|| Мапа ловишта

 • 1. Рит

 • 2. Црни луг

 • 3. Липовачка шума

 • 4. Трешња

 • 5. Храстовача

 • 6. Мајдан-Кучајна

 • 7. Северни Кучај

 • 8. Мироч

 • 9. Вратна

 • 10. Дели Јован

 • 11. Алија

 • 12. Злотске шуме-Црни Врх

 • 13. Јужни Кучај IV

 • 14. Јужни Кучај-Брезовица

 • 15. Буковик

 • 16. Суваја

 • 17. Ртањ

 • 18. Обла глава-Озрен-Девица

 • 19. Суводол

 • 20. Стара планина I

 • 21. Стара планина II

 • 22. Качер-Зеленичје

 • 23. Валмиште

 • 24. Кукавица

 • 25. Соколовица

 • 26. Шумата

 • 27. Мојстирско-Драшке планине

 • 28. Мали Јастребац

 • 29. Велики Јастребац

 • 30. Јухор

 • 31. Гоч

 • 32. Троглав-Чемерно

 • 33. Голија

 • 34. Бисер Вода-Диван

 • 35. Златар-Јадовник-Дубочица

 • 36. Шербетовац-Ожељ-Рештево

 • 37. Црни Врх-Љесковац

 • 38. Торник-Чавловац

 • 39. Шарган

 • 40. Јелова Гора

 • 41. Западно-моравско

 • 42. Рудник

 • 43. Маљен-Букови

 • 44. Цер-Видојевица