У ловишту "Јужни Кучај-Брезовица" налази се ловачка кућа "Брезовица" капацитета 15 лежајева.

У ловишту "Злотске шуме-Црни врх" налази се ловачка колиба "Дубашница" капацитета 4 лежаја.

У ловишту "Мироч-Штрбац" налази се ловачка колиба "Три штубеја" капацитета 14 лежајева.

У ловишту "Шарган" налази се ловачка колиба "Шарган" капацитета 7 лежајева.

У ловишту "Суваја" налази се ловачка кућа "Велика Суваја" капацитета 6 лежајева.

У ловишту "Јужни Кучај IV" налази се ловачка кућа "Винатовача" капацитета 7 лежаја. Налазе се и три објекта за смештај: "Валкалуци" капацитета 15 лежаја, "Пештерац" са 5 лежаја и "Јаворак" са 11 лежаја.

У ловишту "Валмиште" налази се ловачка кућа "Валмиште" капацитета 10 лежаја.

У ловишту "Велики Јастребац", у долини реке Ломнице, налази се ловачка кућа "Равниште" капацитета 27 лежаја.

У ловишту "Соколовица" налази се ловачка колиба "Милошева вода" капацитета 6 лежаја.

У ловишту "Стара планина II" налази се објекат за смештај капацитета 22 лежаја.

У "Западно-Моравском" ловишту налази се објекат за смештај капацитета 8 лежаја.

У ловишту "Рит" налази се објекат за смештај капацитета 8 лежаја.

У ловишту "Рудник" налази се објекат за смештај капацитета 6 лежаја.

У ЈП "Србијашуме" објекти за смештај ловаца у погледу уређења, опремања, и начина пружања услуга усаглашени су, или су у процесу усаглашавања са Законом о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) и Правилником о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање ловно-туристичких објеката и стандардима, условима и начину пружања и коришћења услуга ловног туризма ("Сл. гласник РС", бр. 56/2011).