Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 40.394
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 37.025
3 Укупна дрвна запремина (м3) 7.436.592
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 200,9
5 Укупан запремински прираст (м3) 188.032
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 5,1
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.088.381
7 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 107.975

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Вучје 6.225 1.595.439 256,3 39.436 6,3 258.637
Предејане 7.451 1.731.259 232,4 42.143 5,7 271.062
Власотинце 4.176 618.613 148,2 19.396 4,6 74.473
Медвеђа 6.227 941.291 151,2 23.242 3,7 126.948
Лебане 5.331 1.110.531 208,3 26.279 4,9 177.299
Црна Трава 7.616 1.439.458 189,0 37.537 4,9 179.963

Расадници


Расадник "Власина" послује у саставу ШУ "Власотинце". Налази се на надморској висини од 280 м, на равном терену без нагиба, на око 1 км од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 3,01 ха (2,25 ха продуктивна површина).

Расадник "Кумарево" послује у саставу ШУ "Власотинце". Укупна површина расадника износи 1,88 ха (0,90 ха продуктивна површина).