Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 39.981
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 37.060
3 Укупна дрвна запремина (м3) 7.451.865
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 201,1
5 Укупан запремински прираст (м3) 190.024
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 5,1
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.057.339
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 107.975

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Вучје 6.051 1.585.519 262,0 38.941 6,4 256.848
Предејане 7.451 1.731.259 232,4 42.143 5,7 271.062
Власотинце 4.176 618.613 148,2 19.396 4,6 74.473
Медвеђа 6.106 923.782 151,3 22.912 3,8 111.285
Лебане 5.661 1.153.233 203,7 29.095 5,1 163.708
Црна Трава 7.616 1.439.458 189,0 37.537 4,9 179.963

Расадници


Расадник "Власина" послује у саставу ШУ "Власотинце". Налази се на надморској висини од 280 м, на равном терену без нагиба, на око 1 км од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 3,01 ха (2,25 ха продуктивна површина).

Расадник "Кумарево" послује у саставу ШУ "Власотинце". Укупна површина расадника износи 1,88 ха (0,90 ха продуктивна површина).