Санациони план за шуме оштећене од ледолома и ледоизвала за период 2019-2021. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, је решењем број: 322-01-869/2018-10 од 04. јануара 2019. године ДАЛО САГЛАСНОСТ на "Измене и допуне Санационог плана за шуме оштећене од ледолома и ледоизвала за период 2019-2021. године", за газдинске јединице: "Буковик - Мратиња", "Ртањ - Ниш", "Каменички Вис II", "Ртањ - Бољевац", "Марков камен - Мечји врх", "Честобродица", "Црни врх - Купиново", "Дубашница", "Стол", "Расовати камен", "Тупижница", "Тресибаба", "Дели Јован 2", "Шашка - Студена - Селачка река", "Малиник 2", "Заглавак 1" и "Заглавак 2".

Пречишћен текст "Санационог плана за шуме оштећене од ледолома и ледоизвала за период 2019-2021. године" можете преузети овде.