Измене и допуне број 4. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године"

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 73/2018-3 од 31. јануара 2018. године донео је Измене и допуне број 4. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, је решењем број: 110-00-22/2018-10 од 20. фебруара 2018. године ДАЛО САГЛАСНОСТ на Измене и допуне број 4. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Измене и допуне Акционог плана санације можете преузети овде.