Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године"

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 58/2017-3 од 31. јануара 2017. године донео је Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, је решењем број: 322-02-34/2017-10 од 20. фебруара 2017. године ДАЛО САГЛАСНОСТ на Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Измене и допуне Акционог плана санације можете преузети овде.