Измене и допуне број 2. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године"

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 52/2016-3 од 1. септембра 2016. године донео је Измене и допуне број 2. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, је решењем број: 322-02-354/1/2016-10 од 23. септембра 2016. године ДАЛО САГЛАСНОСТ на Измене и допуне број 2. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Измене и допуне Акционог плана санације можете преузети овде.