Измене и допуне "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године"

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 42/2015-7 од 25. децембра 2015. године донео је Измене и допуне "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, је решењем број: 110-00-00339/2015-10 од 31. децембра 2015. године ДАЛО САГЛАСНОСТ на Измене и допуне "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Измене и допуне Акционог плана санације можете преузети овде.