Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 31/2015-2 од 11. маја 2015. године донео је "Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, је решењем број: 322-02-354/2015-10 од 19. маја 2015. године ДАЛО САГЛАСНОСТ на "Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године".

У спроведеном поступку овај орган је утврдио да је "Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015-2018. године", урађен у складу са Законом о шумама и Наредбом о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама број 110-00-27/2015/09 од 18. марта 2015. године, као и подзаконским актима из области шумарства.

Акциони план санације можете преузети овде.