Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 59.895
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 54.152
3 Укупна дрвна запремина (м3) 13.077.593
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 241,5
5 Укупан запремински прираст (м3) 304.955
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 5,6
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 2.395.196
7 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 78.170

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Кучево 18.994 5.222.805 275,0 123.243 6,5 787.351
Мајданпек 16.224 4.776.422 294,4 102.039 6,3 803.503
Жагубица 13.663 2.509.660 183,7 57.742 4,2 491.365
Пожаревац 5.270 568.707 107,9 21.931 4,2 312.977

Расадници


Расадник "Мишљеновац" се налази на надморској висини од 80 м, на равном терену без нагиба, 500 м од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 11,08 ха (9,80 ха продуктивна површина). Расадник се бави производњом шумских четинарских и лишћарских садница.

Телефон: 012 882 205

Расадник "Острво" се налази на надморској висини од 70 м, на равном терену без нагиба, 100 м од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 10 ха (5 ха продуктивна површина). Производе се искључиво саднице топола.