Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 58.409
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 54.138
3 Укупна дрвна запремина (м3) 12.932.851
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 238,9
5 Укупан запремински прираст (м3) 300.997
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 5,6
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 2.510.370
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 76.840

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Кучево 18.834 5.094.471 270,5 123.445 6,6 834.933
Мајданпек 16.216 4.764.230 293,8 102.118 6,3 809.069
Жагубица 13.601 2.494.354 183,4 57.430 4,2 488.564
Пожаревац 5.487 579.795 105,7 18.005 3,3 377.804

Расадници


Расадник "Мишљеновац" се налази на надморској висини од 80 м, на равном терену без нагиба, 500 м од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 11,08 ха (9,80 ха продуктивна површина). Расадник се бави производњом шумских четинарских и лишћарских садница.

Телефон: 012 882 205

Расадник "Острво" се налази на надморској висини од 70 м, на равном терену без нагиба, 100 м од асфалтног пута. Укупна површина расадника износи 10 ха (5 ха продуктивна површина). Производе се искључиво саднице топола.