Акција пошумљавања

Aкција пошумљавања садницама платана и јасена организована је 23. фебруара, ради озелењавања дела главне улице Нова бр 4. у центру насеља "Грмовац" у општини Земун. Озелењавање је извршено са 60 комада садница платана и 40 комада садница пољског јасена, које је донирало ЈП "Србијашуме".

Акцији су присуствовали: Дамир Ковачевић, заменик председника општине Земун са сарадницима, Милош Срећковић, председник Надзорног одбора ЈП "Србијашуме", Игор Брауновић, директор ЈП "Србијашуме" са сарадницима, представници Удружења грађана "Грмовац", представници Српске православне цркве, локално становништво и представници медија.