Други циклус тренинга запослених из области "Одрживи ланац снабдевања биомасе за производњу горива на бази дрвета" на тему "Коришћење биомасе - услуга екстензија у шумарству" у организацији Немачке организације за техничку сарадњу (ГИЗ)

Ове године, Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ) у оквиру програма ДКТИ, започела је циклус од 3 тренингa запослених ЈП "Србијашуме" са темом "Услуга екстензија у шумарству". Ове године укупно 40 запослених, претежно шумарских инжењера, ће проћи тренинг и добити сертификате о учествовању на истом. Први тренинг на Златару (13.-14.06. и 20.-21.06.2017. године) је успешно завршен, а друга два ће се одржати на Златибору (26.-27.06. и 03.-04.07.2017. године) и у Нишу (29.-30.06. и 06.-07.07.2017. године). Трајање једног тренинга је четири дана, и то два пута по два дана.

Теме тренинга су веома актуелне и односе се на: дрвну биомасу и производе на бази дрвне биомасе, коришћење и тржиште, ланац снабдевања, логистика и економија у снабдевању дрвном биомасом, критеријуми квалитета и осигурање квалитета производа на бази дрвне биомасе, приватне шуме, екстензија и удружења власника шума, логистичко-трговински центри за биомасу - са примерима у Немачкој, Аустрији и Словенији.

Друга целина тренинга се односи на законску регулативу из следећих области: Јавно приватно партнерство - аспекти у законодавном оквиру, искуства локалних самоуправа и јавних предузећа, Закон о јавним набавкама: концепт, намера законодавца и процес прибилижавања ЕУ, примена Закона о јавним набавкама у пракси, царински закон: аспекти у законодавном оквиру у Србији, примена царинског закона у прекограничној трговини дрветом.

Део тренинга су и две радионице: израда матрице ризика по методологији комисије за ЈПП и планирање јавних набавки. Учесници тренинга су веома активно и позитивно реаговали на радионице и својим знањем и праксом у раду допринели свеукупној динамичности тренинга.