Одржана едукација рекреативних риболоваца на Великом ратном острву

Заједничка едукација рекреативних риболоваца на рибарском подручју "Београд" чији је корисник ЈП "Србијашуме" и рибарском подручју "Велико ратно острво" чији је корисник ЈКП "Зеленило-Београд", одржана је 13.10.2017. на Великом ратном острву.

|| Детаљније