Шума у Основној школи "Јован Дучић"

У оквиру пројекта "Шума у школи" одржано је прво предавање у Основној школи "Јован Дучић" 21. 4. 2016. године. Овим пројектом ЈП "Србијашуме" започиње низ предавања и радионица које ће организовати за ученике основних школа у циљу промоције еколошких идеја и подизања нивоа еколошке свести.

У свечаној сали Основне школе "Јован Дучић" одржано је уводно предавање за три одељења шестог разреда о предузећу и његовом значају за негу шума. Током интерактивног и динамичног предавања ђаци су научили колика је шумовитост Србије, какве шуме постоје и које су најраспрострањеније врсте дрвећа у Србији. Нарочита пажња, због наступајућих празника, посвећена је одговорном понашању у природи и излетничким шумама, као и опасностима које могу да изазову шумски пожари.

У наредном периоду ће представници ЈП "Србијашуме" наставити да обилазе школе, јер је правилна едукација услов за одговорно понашање према природи.