Акција садње под слоганом "Будућност гради - учи и сади" одржана у Ћуприји

JП "Србијашуме" и Министарство просвете, науке и технолошког развоја настављају реализацију Споразума о сарадњи којим је планирана заједничка акција пошумљавања широм Србије.

Након пошумљавања у околини Власотинца, друга акција садње под слоганом "Будућност гради - учи и сади" организована је у Ћуприји, 14.11.2017. године, за ученике виших разреда ОШ "Вук Караџић". На терену је, у току извођења акције, одржано едукативно предавање о значају пошумљавања и очувања шума, уз кратак осврт на историју шумарства. Након предавања извршено је пошумљавање необраслог шумског земљишта садницама црвеног храста на површини од око 0,27 ha. По завршетку пошумљавања, за учеснике акције организован је ручак.

Наредне акције у оквиру заједничког пројекта JП "Србијашуме" и Министарства просвете, науке и технолошког развоја планиране су за 22.11.2017. године у Београду и 23.11.2017. године у Житорађи.