ЈП "Србијашуме" на Генералној скупштини ЕУСТАФОР-а у Бриселу

У Бриселу је 26. фебруара одржана 12. седница Генералне скупштине Европских државних шумарских организација - ЕУСТАФОР. ЈП "Србијашуме" је активно учествовало у раду као нова пуноправна чланица. Уобичајено је да нови чланови представе своју организацију Генералној скупштини Европских државних шумарских организација.

Делегацију ЈП "Србијашуме" су чинили Бојан Марковић, шеф Кабинета директора и Јеша Ерчић, извршни директор Сектора за коришћење шума и осталих ресурса.

Након што је извршни директор Јеша Ерчић представио предузеће, уследила су питања заинтересованих учесника генералне скупштине.

У наставку рада Генералне скупштине Европских државних шумарских организација било је разматрање и одобравање извештаја извршног директора ЕУСТАФОР-а и извештаја ревизора за 2017. годину, одобравање плана рада удружења из 2018. годину и буџетских и чланаринских накнада за 2019. годину.

После завршеног радног дела генералне скупштине, уследила је вечера у шумарској кући у Бриселу, где су се учесници упознавали и размењивали информације и искуства.

Другог дана, 27. фебруара, одржан је семинар на тему "Вредности вредности шума", уз подршку дванаесте Генералне скупштине Европских државних шумарских организација (ЕУСТАФОР). Закључено је да би политика ЕУ требало боље да препозна вишеструке вредности шумарства. Представници руководилаца европских државних организација за управљање шумама разговарали су са креаторима политике и заинтересованим странама о важности мултифункционалног шумарства као јавног добра и о томе како осигурати пружање услуга шумских екосистема. Циљ семинара био је подстицање дијалога између политике, праксе и истраживања о могућностима управљања, које могу повећати иновативност и привући инвестиције у сектор, уз пуно коришћење шума које пружају вишеструка добра и услуге.

"Испорука вишеструких шумских услуга захтева добру економску основу. Дубоко смо убеђени да би јака биолошка структура заснована на шумама требало да обухвати димензију управљања екосистемом и правилно оцени пружање услуга", изјавио је Пиотр Борковски, извршни директор ЕУСТАФОР-а. Семинару су присуствовали креатори високе политике ЕУ и заинтересоване стране.

Учесници су имали прилику да комуницирају о томе како вредновати услуге екосистема које пружају шуме за потребе друштва. По мишљењу ЕУСТАФОР-а, политика ЕУ која се односи на биоекономију и рурални развој, треба боље да препозна димензију управљања екосистемом. Истовремено, еколошка политика мора јасно да препозна мултифункционалност одрживог управљања шумама.

"Шуме покривају више од 40 одсто земљишта ЕУ. Она обезбеђује биоекономију са обновљивим материјалима, као и основним услугама екосистема. Пружање многих услуга од шумских екосистема није увек признато и правилно вредновано. Државне организације за управљање шумама непрестано настоје да уравнотеже економску, социјалну и еколошку димензију водећи рачуна о заједничком добру које представљају наше шуме" - закључак је са семинара.

Представник са Сардиније је све присутне позвао код њих, на следећи сусрет чланица ЕУСТАФОР-а, у мају 2018. године. Сви учесници су задовољни дводневним скупом, a најзапаженији наступ, по оцени других учесника, имали су представници ЈП "Србијашуме".