Завршна конференција Пројекта српско-немачке сарадње у шумарству

18. и 19.7.2017. године, у Бањи Ковиљчи, одржана је завршна конференција пројекта српско-немачке сарадње "Развој и увођење иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких (заштита од поплава, ледолома и пожара) и социјалних аспеката у Србији".

Владе Немачке и Србије, преко својих министарстава пољопривреде, потписале су споразум крајем 2015. године и започеле реализацију пројекта, у циљу побољшања економске и еколошке стабилности шума у Србији кроз имплементацију природи блиског газдовања шумама.

Све релевантне институције шумарског сектора: Управа за шуме, ЈП "Србијашуме", ЈП "Војводинашуме", Црквене шуме, Институт за шумарство из Београда, Институт за низијско шумарство и заштиту животне средине из Новог Сада и Шумарски факултет из Београда, радили су заједно у последње две године уз подршку немачких, аустријских и националних експерата.

На завршној конференцији презентовани су резултати пројекта, тј. побољшани концепт планирања газдовања шумама и мониторинга, као и нови елементи за праксу газдовања шумама. На терену су презентовани резултати пилот пројекта за Газдинску јединицу "Источна Борања", којом газдује Шумско газдинство "Борања" Лозница.

Основне информације о резултатима BMEL пројекта (укључујући и завршну конференцију из Бање Ковиљаче) можете наћи на следећој интернет страници BMEL пројекта: http://innovative-fmp-serbia.com/index.php/sr/