Безбедност на раду

Унапређивање свих сегмената пословања ЈП "Србијашуме", у циљу еколошки прихватљивог, социјално праведног и економски исплативог управљања шумским ресурсима подразумева и сталну посвећеност и подршку стварању безбедних услова рада.

Препознајући значај безбедности и заштите на раду, ЈП "Србијашуме" обавезало је директоре шумских газдинстава да све запослене и извођаче радова на пословима коришћења шума, обавесте о значају безбедности и заштите на раду.

Обавештење које је достављено свим шумским газдинствима можете преузети овде.