Сарадња ЈП "Србијашуме" са локалном заједницом

Представници Одељења за заштиту животне средине из Генералне дирекције Јавног предузећа "Србијашуме", Шумског газдинства "Београд", као управљача Предела изузетних одлика "Авала" и предшколци П.П.П. "Васа Чарапић" из Пиносаве окупили су се 24. априла у Шумској управи "Авала". Деца из предшколске групе имала су прилику да се уз стручно вођство упознају са природним карактеристикама заштићеног природног добра "Авала". У летњој учионици предшколци су упознати са значајем шума, правилима понашања у шуми и значајним еколошким појмовима. Кроз еко радионицу деца су имала задатак да путем пантомиме покажу задате појмове својим другарима. На забаван начин научили су много занимљивих информација које ће им бити од значаја у будућем школовању и животу.